Wie maken de routes van Vossenstreken?

Voordat we meer vertellen over de  routes van Vossenstreken, stellen we ons graag even kort aan u voor. Zodat u weet dat de routes gemaakt zijn met gedegen kennis van de natuur en oog voor u, als gebruiker. Aangenaam kennis te maken! 

Vossenstreken is een samenwerkingsverband van drie organisaties: Brabants Landschap (NL), Kempens Landschap (B) en Natuurmuseum Brabant. 

Brabants Landschap

Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Brabants Landschap beheert zo’n 18.000 hectare (=180 km2) bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze provincie met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zet zij zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde gebieden. Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen voor de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. brabantslandschap.nl

Kempens Landschap

Kempens Landschap: Landschap verwerven, opwaarderen en openstellen voor publiek. Dit is de belangrijkste doelstelling van de Belgische organisatie Kempens Landschap. Een actief aankoop- en onderhoudsbeleid zorgt ervoor dat landschap in de breedste zin van het woord veilig wordt gesteld en bewaard wordt voor toekomstige generaties. Zie voor meer informatie kempenslandschap.be

Natuurmuseum Brabant

Natuurmuseum Brabant: Natuurmuseum Brabant wil door middel van tentoonstellingen en educatie de waardering voor de natuur op een speelse, humorvolle en innovatieve wijze bij een breed publiek bevorderen. Dat is al tachtig jaar onveranderlijk de doelstelling. Om tentoonstellingen te kunnen maken zijn collecties en de daaraan verbonden kennis nodig. Daarom is de verzameling de ruggengraat van het museum. Het museum richt zich vooral op families, kinderen en scholieren in groepsverband.