Wie zijn de makers van Vossenstreken?

Voordat we meer vertellen over de routes van Vossenstreken, stellen we ons graag even kort aan je voor. Zodat je weet dat de routes gemaakt zijn met gedegen kennis van de natuur en oog voor jou, als gebruiker. Aangenaam kennis te maken! 

Vossenstreken is een samenwerkingsverband van drie organisaties: Brabants Landschap (NL), Kempens Landschap (B) en Natuurmuseum Brabant. 

Brabants Landschap

Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Brabants Landschap beheert zo’n 18.000 hectare (=180 km2) bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze provincie met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zet zij zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde gebieden. Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen voor de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. brabantslandschap.nl

Kempens Landschap

Kempens Landschap: Landschap verwerven, opwaarderen en openstellen voor publiek. Dit is de belangrijkste doelstelling van de Belgische organisatie Kempens Landschap. Een actief aankoop- en onderhoudsbeleid zorgt ervoor dat landschap in de breedste zin van het woord veilig wordt gesteld en bewaard wordt voor toekomstige generaties. Zie voor meer informatie kempenslandschap.be

Natuurmuseum Brabant

In Natuurmuseum Brabant is voor iedereen iets te doen, of je nou 3 bent of 83, natuurliefhebber of niet. Je dwaalt er tussen roofvogels, fossielen of spinnen, kunt natuuronderzoek doen in de OO – zone, op mammoetjacht in IJstijd!, theedrinken met Kikker! of de seizoenen ontdekken in BOS (Beleef Ontdek Samen).. Je zit er met je neus op de natuur. Met gezellig museumcafé en winkel vol natuurhebbedingen en recht tegenover Tilburg CS!