Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de app Vossenstreken en de website www.vossenstrekenapp.com.

1.Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op app Vossenstreken en de website www.vossenstrekenapp.com  die namens Stichting Brabants Landschap, Stichting Kempens Landschap en Stichting Natuurmuseum Brabant (hierna aangeduid als ‘de Stichtingen) gepubliceerd wordt. De Stichtingen behouden zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

De app Vossenstreken en de website Vossenstrekenapp.com worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. De bovengenoemde stichtingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de app of de website.

4. De stichtingen zijn niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de Stichtingen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud van desbetreffende hyperlink.

5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

7. Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van de stichtingen als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met de desbetreffende stichting.

8. Personages uit de app en logo's van de Stichtingen zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Natuurmuseum Brabant via info@vossenstrekenapp.com

10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.

 

Privacy Statement

Voor de Stichtingen Brabants Landschap, Kempens Landschap en Natuurmuseum Brabant (hierna aangeduid als ‘de Stichtingen)en alle aan hen gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze app en website van groot belang. Zowel de app als de website zijn erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

De bovengenoemde Stichtingen verzamelen geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze de app of de site. De Stichtingen zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Welke pagina's worden het meest bezocht en hoe vaak wordt de app gedownload.

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de app en de website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. De Stichtingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de app of de website of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. De Stichtingen behouden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan de Stichtingen of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan de Stichtingen en vrijwaren de Stichtingen derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van de Stichtingen worden verveelvoudigd. Mocht een van de Stichtingen op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan hebben de Stichtingen, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Cookiewetgeving

Sinds juni 2012 zijn wij volgens Europese richtlijnen verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten geven om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer staan, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Om de bezoekgegevens bij te houden en om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten maken wij gebruik van cookies. Hierdoor kunnen de Stichtingen de app en de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.